Previous Entry Share Next Entry
Շաբաթվա տնտեսական ռիթմերը
hraparakum
Ի հաշիվ ինչի՟ է Հայաստանը բարելավել իր դիրքը Մրցունակության համաշխարհային զեկույցում: Հրապարակում ենք տողատակերը:
Հաջողության պատմություն. այն մասին, թե ինչպես է երիտասարդ աղջիկը վառ գույներով ներկում չտեսնող մարդկանց կյանքը՝ պատրաստելով աուդիոգրքեր և ստեղծելով աշխատատեղեր:
Ֆինանսական հաջողված գործարք՝ ճիշտ ժամանակին. Ինչպե՟ս Հայաստանը միջազգային հարթակներում բարձրացրեց հեղինակությունը՝ թողարկված եվրապարտատոմսերով, և ինչպե՟ս են ծախսվելու գործարքից գոյացած գումարները:

?

Log in

No account? Create an account