?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Flag Next Entry
Որ ջուրը հողին հասնի ժամանակին
hraparakum
Որ ջուրը հողին հասնի ժամանակին, ինչպե՞ս են թարմացել ոռոգման ենթակառուցվածքներն ու ինչպիսի՞նն է առաջիկա տարիների օրակարգը...
Թղթից անցում թվային կրիչների. Ազգային արխիվի էլեկտրոնային երանգները...
Հայկական շուկան կմաքրվի վտանգավոր խաղալիքներից. Շաբաթվա այս և այլ կարևոր նորությունները Կառավարական անցուդարձում...
Բուժիչ այծի պանիր գիտական նորարությամբ. Հայկական արտադրանքի պատմությունը` առանց մեկնաբանության: